Prevádzkovateľ

RNDr. Dušan Krátky

Fakturačná adresa: Helsinská 7915/13, 921 01 Piešťany

IČO: 36 989 509
DIČ: 1029307268
IČ DPH: Prevádzkovateľ nie je platcom DPH
Podnikateľský subjekt je zapísaný v živnostenskom registri vedenom na Obvodnom úrade v Piešťanoch, odbore živnostenského podnikania, živ. reg. č. 204-9383


Kontaktné údaje

mobil: 0944 010 405
e-mail: info@penazenkaren.sk
mBank, čís. účtu: 520700-4203126883/8360

Na fakturačnej adrese sa nenachádza kamenný obchod.
Aktuálny kamenný obchod: OD PRIOR Trenčín, Vajanského 4, nie je e-shop.