Kreditná karta

Kreditná platobná karta má pridelený úverový limit (kredit), umožňujúci platby a výbery aj bez toho, že by držiteľ disponoval vlastnými prostriedkami na účte. Je to forma úveru, ktorý je potrebné v stanovenej lehote (bezúročné obdobie) splatiť, po splátke sa úverový limit automaticky obnovuje. Pokiaľ splátka nie je uhradená včas, kreditná karta má jednu z najvyšších úrokových sadzieb zo všetkých produktov finančného trhu. Kreditné karty sú určené predovšetkým na platby u obchodníkov za tovary a služby. Pre vysoké poplatky sú nevýhodné k výberu hotovosti z bankomatu.

Kreditná karta umožňuje ľahký prístup k finančným prostriedkom, k tejto pôžičke držiteľ nepotrebuje žiadneho ručiteľa. Karta tiež ponúka majiteľovi viac služieb a komfortu. Umožňuje napríklad robiť rezervácie  v hoteloch, prenájom auta. Pri cestách do zahraničia poskytuje zdravotné, či úrazové poistenie. Platby v zahraničí sú bez kurzových poplatkov. Karty sú poistené voči zneužitiu.

Pri platbách cez POS terminály sa ako autentifikácia vyžaduje podpis majiteľa, PIN kód karty slúži k výberu hotovosti z bankomatu.

Na vydanie karty sú zo strany banky zvyčajne kladené vysoké bonitné požiadavky na žiadateľa.

Debetná karta

Debetná platobná karta sa na pohľad nelíši od kreditnej. Je tu však zásadný rozdiel v tom, s akými peniazmi sa narába. Debetná karta umožňuje prístup k vlastným finančným prostriedkom držiteľa, preto je pevne viazaná na bankový účet. Majiteľ má zvyčajne povolené prečerpanie k účtu, tzv. kontokorent, úročený vyšším úrokom.

Karta slúži na platby u obchodníkov a na výber hotovosti z bankomatov, tieto sú priamo strhávané z účtu. Pokiaľ na účte nie je dostatok peňazí, resp. je prečerpaný aj limit pre kontokorent, platba nebude zrealizovaná. Za transakcie, ktoré sa kartou vykonávajú, držiteľ platí účtovné poplatky. Tento druh karty ponúkajú banky takmer ku každému bežnému účtu.

Ďalšou črtou debetných kariet je, že môžu byť embosované (reliéfne, vystúpené písmo), alebo neembosované (hladké, nevystúpené písmo). Embosované karty umožňujú platbu ako v elektronickom, tak aj v mechanickom prostredí, prostredníctvom imprinterov. Pri platbách cez POS  terminály a výberoch hotovosti z bankomatov sa používa PIN kód. Pri platbách cez internet - veľmi riskantný spôsob použitia karty - sa požaduje číslo karty, meno držiteľa, dátum exspirácie a trojmiestny verifikačný kód (CVV/CVC kód).

Ochrana karty

  • Zvážte možnosť poistenia zneužitia platobnej karty.
  • Stanoviť si rozumný limit pre výber peňazí na deň.
  • PIN kód si pamätajte, nenoste ho v peňaženke.
  • Nenechávajte peňaženku, doklady, či kartu v aute, alebo na pulte.
  • Zvážte vhodnosť danej situácie pri výbere hotovosti z bankomatu.
  • Pred výberom peňazí skontrolujte bankomat, či na ňom nie je zariadenie, ktoré tam nepatrí.
  • Neplaťte kartou na miestach, kde ju strácate z dohľadu.
  • Neplaťte kartou cez internet u neznámych obchodíkov. Voľte iný spôsob platby, bez zadávania citlivých údajov o karte.
  • Využívajte zasielanie SMS o stave peňazí na účte.
  • Krádež neodkladne telefonicky oznámte banke.

Odcudzenie karty

Nespoliehajte sa nato, že vy sa nemôžete stať obeťou zlodejov. Pripravte sa vopred aj na túto nepríjemnú eventualitu. Včasným konaním môžete predísť k strate peňazí z účtu.

Stratili ste platobnú kartu alebo vám ju ukradli. Je ideálne, ak máte v mobile uložené tel. číslo banky, ktorá vám kartu zablokuje, prípadne vám dokonca banka dala kartičku s číslom na blokáciu.
Počítajte s tým, že zablokovanie karty prebehne okamžite len pre POS terminály a bankomaty. Embosovaná karta môže byť zneužiteľná pri offline transakciách aj po dobu niekoľkých dní (aktualizácia stoplistu pre obchodníkov).

Číslo pre nahlásenie straty/krádeže karty nájdete na stránke vašej banky. Vo vlastnom záujme si nájdite čas na zistenie a uloženie tohto čísla, aby ste v prípade potreby v stresovej situácii mohli včas konať.