Bezhotovostný platobný styk v mnohých ohľadoch uľahčuje naše transakcie, každodenné používanie peňaženky však zostáva aj naďalej nevyhnutnou realitou. V závislosti od toho, ako si organizujeme svoje finančné výdavky, menia sa nároky na jej vybavenie. V súčasnosti prevažná časť vyrábaných modelov pánskych a dámskych peňaženiek je určená aj na doklady a na platobné karty.

Pre bežné používanie peňaženky sú postačujúce dva priečinky pre bankovky a klasický mincovník s jednou, prípadne dvoma priehradkami. Konzervatívnejší užívateľ, pokiaľ si v peňaženke nepraje mať priečinky na doklady a na karty, má však pri kúpe novej peňaženky podstatne užší výber.

Doba, keď takmer každý má účet v banke prepojený s platobnou kartou, si vyžaduje komplexnejšie vybavenie peňaženky. Tieto tak môžu obsahovať neporovnateľne vyššie hodnoty ako samotný priečinok s bankovkami. Preto je dôležité prehľadné členenie peňaženky, bezpečné uloženie kariet, dobrá manipulácia.
U väčšiny modelov dámskych a pánskych peňaženiek je počet priehradiek pre karty zvyčajne nižší ako desať.
Počet priehradiek v peňaženke určených pre doklady je v priemere asi päť, pričom časť z nich je z čelnej strany vybavená priehľadnou fóliou, alebo sieťkou. Novo vydávané doklady o formáte platobných kariet sa dajú samozrejme vložiť aj do priečinkov určených pre karty.

Peniaze, karty a osobné doklady sú tak sústredené na jednom mieste. Pri každodennom používaní peňaženky nesmieme ani na chvíľu poľaviť v našej pozornosti. V prípade straty peňaženky musíme riešiť závažnejší problém ako sú financie, a to, aby sme na čas nestratili aj vlastnú identitu.

Nie je vylúčené, že rozvoj nových technológií postihne naše návyky viac, ako si dnes pripúšťame. Virtuálne priečinky na doklady a na karty v mobile, či pri troche sci-fi v nesnímateľnom náramku, alebo implantované pod kožou.