Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trnavský kraj

SOI, Slovenská obchodná inšpekcia
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Trhová 2
917 01 Trnava 1

Telefón: 033/ 5512 689, 5512 690
Fax: 033/ 5512 656
E-mail: tt@soi.sk