Prácou cez internet zabezpečujete blahobyt hŕstke chytrákov.

Obmedzené možnosti trhu práce využívajú vo svoj prospech online zlodeji, ktorí sa neštítia zneužívať ani životné situácie ľudí v núdzi, aby sa mohli nenápadne obohacovať na úkor väčšiny.

Hnacím motorom je lož. Tzv. práce cez internet sú podvodné aktivity skupín chytrákov, pri ktorých sa pod zámienkou ponuky práce a výhodných príjmov pre zapojených „pracujúcich“ v skutočnosti realizuje predaj produktov rôzneho druhu, pričom sa vopred premysleným spôsobom koncentrujú prostriedky z provízii v peňaženkách manažmentu. Provízie nevytvárajú žiaden zmysluplný príjem pre tisíce jednotlivcov, ale vďaka nastaveniu systému sú dostatočným zdrojom pre akumulovanie bohatstva hŕstky podvodných jedincov.

Takto získané prostriedky sú špinavé, lebo ľudia, ktorí ich do systému vkladajú, sú cieľavedome zavádzaní a ďalej zneužívaní ako nástroj na geometrické narastanie podvodného systému. Naprosto nepochopiteľné je mlčanie legislatívy, keď fenomén práce cez internet dosahuje obludné rozmery a priamo sa podieľa na okrádaní spoluobčanov.